Anlegg kraftproduksjon

Meløy Energi AS produserer årlig om lag 40 gigawatt (GWh) kraft for vårt hoved-nedslagsfelt Meløy, men selger også kraft i resten av landet. Produksjonen gjøres i våre to kraftverk Lysvatn Kraftstasjon og Rendalselva Kraftverk.

Lysvatn Kraftstasjon ble bygget i 1963 og ligger i Spilderdalen ved Ørnes, om lag 5 kilometer fra fylkesvei 17. Vannkilden er det 4 kvadratkilometer store Lysvatnet 372 m.o.h., og med 10 meter reguleringshøyde. Maks-produksjonen i Lysvatn Kraftstasjon er 4,2 MW, eller mellom 28 og 32 GWh pr. år.

Våren 2020 skiftes hele kontrollanlegget i kraftstasjonen, der bare turbinen og generatoren beholdes. I tillegg skal rørgate, sluser og rørbruddsventil renoveres og ettersees. Meløy Energi AS investerer om lag 9,3 millioner kroner i denne oppgraderingen, som vil gi forbedret drifts- og leveringssikkerhet overfor kundene.

Rendalselva Kraftverk stod ferdig i 2010, og ligger i Rendal, ytterst i og på sørsiden av Glomfjorden. Dette elvekraftverket henter vann fra den lille innsjøen Reindalsvatnet 274 m.o.h., og har maks-produksjon på 2,8 MW, eller 7-10 GWh pr. år. Rendalselva Kraftverk AS eies 58 prosent av Meløy Energi AS og 42 prosent av grunneier Arnt Jørgensen.

Begge våre kraftverk avleses daglig på parametere som kraftproduksjon, effekt og temperatur på lagrene i maskineriet. Det gjennomføres også en årlig revisjonsstans. Meløy Energi AS har tidligere vurdert å bygge småkraftverk i Rendalsvik i Holandsfjord, i Selstadelva og ved Spilderdalsvatnet, men disse betraktes så langt ikke som lønnsomme utbygginger.


 Lysvatn