Viktig melding:

Konsernet Meløy Energi Holding AS endrer navn på sine selskaper til følgende;

Meløy Energi Holding AS org.nr. 919082860 endrer navn til Lysvatn Holding AS

Meløy Energi AS org.nr. 977106184 endrer navn til Lysvatn AS

Meløy Nett AS org.nr. 919173122 endrer navn til Meløy Energi AS

Alle disse endringene er kun en navneendring og selskapene vil beholde samme org.nr. og banknummer som før.

Årsaken er navneendringene er myndighetskrav der nettselskap i et energikonsern ikke lenger kan ha samme eller lignende navn som morselskapet og annen konkurranseutsatt virksomhet i konsernet.

Velge strømleverandør/leveringsplikt

Det er kostnadsfritt å bytte kraftleverandør. Nettselskapet skal legge til rette for at kunder skal foreta leverandørbytte.

Bestille strømavtale

Vi anbefaler deg å besøke strompris.no. Her vil du kunne sammenligne tilbud fra de ulike kraftleverandørene som kan levere til din adresse.
Ta kontakt med kraftleverandør og ha følgende informasjon tilgjengelig når du bestiller kraft:

  • Målepunkt-ID (informasjon finner du på fakturaen eller min side)
  • Fødselsdato eller org.nr
  • Navn eller firmanavn

Leveringsplikt

Om du ikke har inngått avtale med en kraftleverandør vil du bli satt på en leveringspliktig strømavtale hos ditt nettselskap. Alle nettselskapet er etter energiloven § 3-3 pålagt å selge deg strøm fram til du har valgt deg en kraftleverandør og dette kalles for leveringsplikt eller ventetariff.

Les mer på NVE sine sider: Leveringsplikt - NVE

Denne ordningen er ment for å være en midlertidig løsning så prisen på leveringspliktig strøm fra nettselskapet er høyere enn det som en kraftleverandør vil kunne tilby deg. Etter 6 uker er nettselskapet pålagt til å øke påslaget ytterligere for å oppfordre kundene til å velge seg en egen kraftleverandør. Derfor vil det være lønnsomt for deg å opprette en ny strømavtale hos en kraftleverandør så snart som mulig.

 

For mer informasjon om hvordan markedet fungerer henviser vi til NVEs forbrukersider.