Velge strømleverandør/leveringsplikt

Det er kostnadsfritt å bytte kraftleverandør. Nettselskapet skal legge til rette for at kunder skal foreta leverandørbytte.

Bestille strømavtale

Vi anbefaler deg å besøke strompris.no. Her vil du kunne sammenligne tilbud fra de ulike kraftleverandørene som kan levere til din adresse.
Ta kontakt med kraftleverandør og ha følgende informasjon tilgjengelig når du bestiller kraft:

  • Målepunkt-ID (informasjon finner du på fakturaen eller min side)
  • Fødselsdato eller org.nr
  • Navn eller firmanavn

Leveringsplikt

Om du ikke har inngått avtale med en kraftleverandør vil du bli satt på en leveringspliktig strømavtale hos ditt nettselskap. Alle nettselskapet er etter energiloven § 3-3 pålagt å selge deg strøm fram til du har valgt deg en kraftleverandør og dette kalles for leveringsplikt eller ventetariff.

Les mer på NVE sine sider: Leveringsplikt - NVE

Denne ordningen er ment for å være en midlertidig løsning så prisen på leveringspliktig strøm fra nettselskapet er høyere enn det som en kraftleverandør vil kunne tilby deg. Etter 6 uker er nettselskapet pålagt til å øke påslaget ytterligere for å oppfordre kundene til å velge seg en egen kraftleverandør. Derfor vil det være lønnsomt for deg å opprette en ny strømavtale hos en kraftleverandør så snart som mulig.

 

For mer informasjon om hvordan markedet fungerer henviser vi til NVEs forbrukersider.