Leveringsplikt

– du bør skaffe deg kraftleverandør snarest.

Elektrisistetsleveransen består av to deler, en monopolregulert del (nettselskaper) og en konkurranseutsatt del (kraftleverandører). Dette innebærer at kunder må inngå avtale både med det lokale nettselskapet og med en kraftleverandør.

Inntil du har valgt deg kraftleverandør er nettselskapet pliktig til å levere deg kraft på dyrere vilkår enn normalt. Denne leveransen kalles leveringsplikt og er kun ment som en midlertidlig ordning.

Prisingen av leveringspliktig kraftleveranse er regulert av norges vassdrags- og energidirektorat (nve) de første 6 ukene og skal ikke overstige områdeprisen på nordpool spot pluss 6,25 øre/kwh inkl. Mva (5,00 øre/kwh eks. Mva).

Vi anbefaler deg å besøke konkurransetilsynet sine kraftsider der du vil kunne sammenlikne tilbud fra kraftleverandører som tilbyr kraft I din bostedskommune: Strømpris.no.