Viktig melding:

Konsernet Meløy Energi Holding AS endrer navn på sine selskaper til følgende;

Meløy Energi Holding AS org.nr. 919082860 endrer navn til Lysvatn Holding AS

Meløy Energi AS org.nr. 977106184 endrer navn til Lysvatn AS

Meløy Nett AS org.nr. 919173122 endrer navn til Meløy Energi AS

Alle disse endringene er kun en navneendring og selskapene vil beholde samme org.nr. og banknummer som før.

Årsaken er navneendringene er myndighetskrav der nettselskap i et energikonsern ikke lenger kan ha samme eller lignende navn som morselskapet og annen konkurranseutsatt virksomhet i konsernet.

Nettleie/avregning

Nettleie er det du betaler for å få strømmen trygt levert hjem til deg. Alle betaler nettleie til sitt lokale nettselskap, uavhengig av hvilken strømleverandør de har.

Det er myndighetene, ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som fastsetter inntekten et nettselskap kan hente fra kundene via nettleien. 

Olje- og energidepartementet har besluttet å innføre ordningen om at alle kunder med forbruk under 100.000 kWh, skal betale et kapasitetsledd, i stedet for et årlig fastbeløp.

Dette betyr at gjennomsnittet av de 3 timene med høyest uttak, bestemmer månedens kapasitetsbeløp.

Nettleie husholdning

Denne består av følgende: Et kapasitetsledd og et energiledd som varierer mellom kl. 06.00 og kl. 22.00, samt noe lavere mellom kl 22.00 og 06.00.

Kapasitetsleddet fom 1. januar 2024 er: (Uendret)

Kapasitetsledd Årskostnad Per måned
Mindre enn 2 kW 3 013  kr/år 251  kr/mnd
Fra 2 kW til og med 5 kW 3 616  kr/år 301  kr/mnd
Fra 5 kW til og med 10 kW 3 917  kr/år 326  kr/mnd
Fra 10 kW til og med 15 kW 4 218  kr/år 352  kr/mnd
Fra 15 kW til og med 20 kW 4 520  kr/år 377  kr/mnd
Fra 20 kW til og med 25 kW 5 273  kr/år 439  kr/mnd
Fra 25 kW til og med 50 kW 5 725  kr/år 477  kr/mnd
Fra 50 kW til og med 75 kW 6 327  kr/år 527  kr/mnd
Fra 75 kW til og med 100 kW 6 930  kr/år 578  kr/mnd
Fra 100 kW og større 7 533  kr/år 628  kr/mnd

 

Energiledd dag: fra kl. 06.00 til 22.00: 23,30 øre/kWh.

Energiledd natt: fra kl. 22.00 til kl. 06.00: 18,30 øre/kWh. 

Samtlige nettleiepriser er oppgitt ekslusiv 1 øre i lovpålagt avgift til energifondet. I tillegg kommer til enhver tid gjeldende forbruksavgift for elektrisk kraft og merverdigavgift. I Nord Norge er det fritak for moms på forbruk til husholdning.

Forbruksavgift til Staten:

01/01 - 31/03 2024 9,51 øre/KWh

01/04 - 31/12 2024 16,44 øre/KWh

Redusert sats 2024 0,58 øre/KWh 

 

Nettleie Næring

Denne består av tre element: fastledd, effektledd og variabelt ledd som avhenger av forbruket.

Nettleie satser fra 1. januar 2024:(Uendret)

 Forbruk fra
Forbruk til
Fastledd
Hele året
Sommer
Vinter
 
kWh kWh   Effektledd kr/KW/år øre/kWh Effektledd kr/KW/år øre/kWh Effektledd kr/KW/år Øre/kWh  
100.000 200.000 Kr. 11.000 539 8 404  5 674  9  
200.000 400.000 Kr. 13.200 517 8 388  5 646  9  
 400.000  600.000  Kr. 16.500  501  8   375  5  626  9  
 600.000 1.000.000  Kr. 22.000   484  8   363   5  605  9  
1.000.000  10.000.000   Kr. 38.500   275  8   206   5   344  9   
 10.000.000 30.000.000  Kr. 44.000  264  8   198   5  330  9  

 

Samtlige nettleiepriser er oppgitt eksklusive lovpålagt årlig avgift kr 800/år til energifondet. I tillegg kommer til enhver tid gjeldende forbruksavgift for elektrisk kraft og merverdigavgift. 

Differensiert nettleie Sommer og Vinter tilbys som et alternativ. Hvis noen ønsker å differensiere, så må dette bestemmes i forkant og før årsskiftet.