Nettleie/avregning

Nettleie er det du betaler for å få strømmen trygt levert hjem til deg. Alle betaler nettleie til sitt lokale nettselskap, uavhengig av hvilken strømleverandør de har.

Det er myndighetene, ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som fastsetter inntekten et nettselskap kan hente fra kundene via nettleien. 

Olje- og energidepartementet har besluttet å innføre ordningen om at alle kunder med forbruk under 100.000 kWh, skal betale et kapasitetsledd, i stedet for et årlig fastbeløp.

Dette betyr at gjennomsnittet av de 3 timene med høyest uttak, bestemmer månedens kapasitetsbeløp.

Nettleie husholdning

Denne består av følgende: Et kapasitetsledd og et energiledd som varierer mellom kl. 06.00 og kl. 22.00, samt noe lavere mellom kl 22.00 og 06.00.

Kapasitetsleddet fom 1. januar 2024 er: (Uendret)

Kapasitetsledd Årskostnad Per måned
Mindre enn 2 kW 3 013  kr/år 251  kr/mnd
Fra 2 kW til og med 5 kW 3 616  kr/år 301  kr/mnd
Fra 5 kW til og med 10 kW 3 917  kr/år 326  kr/mnd
Fra 10 kW til og med 15 kW 4 218  kr/år 352  kr/mnd
Fra 15 kW til og med 20 kW 4 520  kr/år 377  kr/mnd
Fra 20 kW til og med 25 kW 5 273  kr/år 439  kr/mnd
Fra 25 kW til og med 50 kW 5 725  kr/år 477  kr/mnd
Fra 50 kW til og med 75 kW 6 327  kr/år 527  kr/mnd
Fra 75 kW til og med 100 kW 6 930  kr/år 578  kr/mnd
Fra 100 kW og større 7 533  kr/år 628  kr/mnd

 

Energiledd dag: fra kl. 06.00 til 22.00: 23,30 øre/kWh.

Energiledd natt: fra kl. 22.00 til kl. 06.00: 18,30 øre/kWh. 

Samtlige nettleiepriser er oppgitt ekslusiv 1 øre i lovpålagt avgift til energifondet. I tillegg kommer til enhver tid gjeldende forbruksavgift for elektrisk kraft og merverdigavgift. I Nord Norge er det fritak for moms på forbruk til husholdning.

Forbruksavgift til Staten:

01/01 - 31/03 2024 9,51 øre/KWh

01/04 - 31/12 2024 16,44 øre/KWh

Redusert sats 2024 0,58 øre/KWh 

 

Nettleie Næring

Denne består av tre element: fastledd, effektledd og variabelt ledd som avhenger av forbruket.

Nettleie satser fra 1. januar 2024:(Uendret)

 Forbruk fra
Forbruk til
Fastledd
Hele året
Sommer
Vinter
 
kWh kWh   Effektledd kr/KW/år øre/kWh Effektledd kr/KW/år øre/kWh Effektledd kr/KW/år Øre/kWh  
100.000 200.000 Kr. 11.000 539 8 404  5 674  9  
200.000 400.000 Kr. 13.200 517 8 388  5 646  9  
 400.000  600.000  Kr. 16.500  501  8   375  5  626  9  
 600.000 1.000.000  Kr. 22.000   484  8   363   5  605  9  
1.000.000  10.000.000   Kr. 38.500   275  8   206   5   344  9   
 10.000.000 30.000.000  Kr. 44.000  264  8   198   5  330  9  

 

Samtlige nettleiepriser er oppgitt eksklusive lovpålagt årlig avgift kr 800/år til energifondet. I tillegg kommer til enhver tid gjeldende forbruksavgift for elektrisk kraft og merverdigavgift. 

Differensiert nettleie Sommer og Vinter tilbys som et alternativ. Hvis noen ønsker å differensiere, så må dette bestemmes i forkant og før årsskiftet.