Om Meløy Nett

Meløy Nett ble stiftet som eget aksjeselskap 2019, og er en del av konsernet Meløy Energi Holding AS.

Meløy Nett eier strømnettet i Meløy med unntak av industriparken i Glomfjord (Yara nett). Vi overfører via dette strøm til våre lokale kunder i Meløy.

Du må, uavhengig av hvilken kraftleverandør du velger, betale nettleie til Meløy Nett, som ditt lokale nettselskap.

Nettleien dekker våre kostnader bygging, drift og vedlikehold av strømnettet.

Nettleiestatistikk NVE

Hvorfor velge oss

  1. Lokalt eierskap
  2. Positiv medspiller
  3. Profesjonell aktør

Vårt motto:

  • Vi er stolt av å jobbe i Meløy Nett!
  • Vi er proaktiv!
  • Vi har høy personlig kvalitet i vårt daglige arbeid!