Viktig melding:

Konsernet Meløy Energi Holding AS endrer navn på sine selskaper til følgende;

Meløy Energi Holding AS org.nr. 919082860 endrer navn til Lysvatn Holding AS

Meløy Energi AS org.nr. 977106184 endrer navn til Lysvatn AS

Meløy Nett AS org.nr. 919173122 endrer navn til Meløy Energi AS

Alle disse endringene er kun en navneendring og selskapene vil beholde samme org.nr. og banknummer som før.

Årsaken er navneendringene er myndighetskrav der nettselskap i et energikonsern ikke lenger kan ha samme eller lignende navn som morselskapet og annen konkurranseutsatt virksomhet i konsernet.

Om Meløy Nett

Meløy Nett ble stiftet som eget aksjeselskap 2019, og er en del av konsernet Meløy Energi Holding AS.

Meløy Nett eier strømnettet i Meløy med unntak av industriparken i Glomfjord (Yara nett). Vi overfører via dette strøm til våre lokale kunder i Meløy.

Du må, uavhengig av hvilken kraftleverandør du velger, betale nettleie til Meløy Nett, som ditt lokale nettselskap.

Nettleien dekker våre kostnader bygging, drift og vedlikehold av strømnettet.

Nettleiestatistikk NVE

Hvorfor velge oss

  1. Lokalt eierskap
  2. Positiv medspiller
  3. Profesjonell aktør

Vårt motto:

  • Vi er stolt av å jobbe i Meløy Nett!
  • Vi er proaktiv!
  • Vi har høy personlig kvalitet i vårt daglige arbeid!