Viktig melding:

Konsernet Meløy Energi Holding AS endrer navn på sine selskaper til følgende;

Meløy Energi Holding AS org.nr. 919082860 endrer navn til Lysvatn Holding AS

Meløy Energi AS org.nr. 977106184 endrer navn til Lysvatn AS

Meløy Nett AS org.nr. 919173122 endrer navn til Meløy Energi AS

Alle disse endringene er kun en navneendring og selskapene vil beholde samme org.nr. og banknummer som før.

Årsaken er navneendringene er myndighetskrav der nettselskap i et energikonsern ikke lenger kan ha samme eller lignende navn som morselskapet og annen konkurranseutsatt virksomhet i konsernet.

Driftsmeldinger

Meløy Nett vil legge inn driftsmeldinger her, både planlagte og avbrudd som skyldes feil/mangler i vårt linjenett.

Sjekk om det ligger info her før dere ringer vakt Meløy Energi.

Skulle det derimot ikke være registrert så er vi veldig interessert i informasjon fra dere.

Ring 41 43 44 22