Vollvika Ørnes planlagt vedlikehold

Fra:06.03 13:30

Til:04.03 09:27

Hvor:Vollvika/Våtvik 2

Ref./Kontaktperson:Joachim Pedersen tlf 99579808

Hvorfor:Planlagt vedlikehold