Utvidet strømstans på Ågskaret

Fra:05.01 11:30

Til:05.01 12:00

Hvor:Langs Tømmervikveien fra 21 til 86 - de berørte mottar SMS

Ref./Kontaktperson:Vakthavende

Hvorfor:Reperasjon av kritisk feil i et kabelskap - oppdaget ved rutinemessig årskontroll.