Strømstans ytre Meløya

Fra:20.11 09:30

Til:20.11 14:00

Hvor:Fra Skagen og utover mot Tukthuset.

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 75 75 44 22

Hvorfor:Vedlikehold på høyspentnettet