Strømstans Trafo Svartisen

Fra:21.09 10:30

Til:21.09 12:30

Hvor:Trafokrets nr. 253. Svartisen

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 75754422

Hvorfor:På grunn av vedlikehold transformator