Strømstans Trafo Jæra

Fra:20.09 09:30

Til:20.09 11:30

Hvor:Trafokrets nr. 275. Jæra

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 75754422

Hvorfor:På grunn av vedlikehold i transformator