Strømstans trafo Dalheim 1 og trafo Dalheim 2 og trafo Dalheim 3

Fra:16.09 09:00

Til:16.09 11:00

Hvor:Trafo Dalheim 1 og trafo Dalheim 2 og trafo Dalheim 3

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 75754422

Hvorfor:Vedlikehold høyspentnett