Strømstans strekningen fra Omnessund 1 mot Stavnes

Fra:22.02 09:30

Til:22.02 14:30

Hvor:Trafokrets 83. Omnessund 1. - 163. Omnessund 3 - 282. Bognes 1 - 82. Stavnes

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 75754422

Hvorfor:Vedlikehold av høyspentnett