Strømstans Støtt

Fra:24.08 13:00

Til:24.08 14:00

Hvor:Kiosk Sørensen

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 75 75 44 22

Hvorfor:Vedlikehold