Strømstans Reipå-Støtt

Fra:09.06 09:00

Til:09.06 15:00

Hvor:Gjelder strekningen fra Ytre Dalen til og med Støtt

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 75 75 44 22

Hvorfor:Vedlikehold 22 kV.