Strømstans - Reipå / Støtt

Fra:08.01 10:00

Til:08.01 11:00

Hvor:Skroven, Øra, Kunna og Støtt

Ref./Kontaktperson:Vakthavende

Hvorfor:Frakopling av høyspent som skal demonteres