Strømstans Reipå

Fra:23.02 13:30

Til:23.02 13:51

Hvor:Nordsidveien, Marklandsveien, Seterenga og Marken

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 41434422

Hvorfor:Det skjedde dessverre noe uforutsett, de berørte i Nordsidveien, Marklandsveien, Seterenga og Marken blir strømløse ca 45 minutter til. Vi beklager.