Strømstans Reipå 10/9

Fra:10.09 10:00

Til:10.09 12:00

Hvor:Moen 1 og Moen 2

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 75 75 44 22

Hvorfor:Vedlikehold Moen 2 kl. 10:00. Moen 1 kl. 11:00