Strømstans pga feil i nettet

Fra:20.12 16:30

Til:20.12 18:22

Hvor:Deler av Mesøy og deler av Meløy

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 41434422

Hvorfor:Vi har en feil i høyspentnettet som gjør at vi må ha en strømstans for å reparere. Kunder som blir berørt får sms med info