Strømstans på Høyspent

Fra:19.12 11:00

Til:19.12 13:00

Hvor:Trafo Bukten og Trafo Korsvik på Ågskaret

Ref./Kontaktperson:Vakt Meløy Energi A/S 41434422

Hvorfor:Vedlikehold / Kobling I Nettet