Strømstans på Fore

Fra:16.04 10:00

Til:16.04 14:30

Hvor:Strekningen Foreveien 50 - Hornneset

Ref./Kontaktperson:Vakthavende

Hvorfor:Vedlikehold på høyspentlinjen utover Fore.