Strømstans Omnessund-Stavnes

Fra:15.12 19:30

Til:15.12 19:09

Hvor:Omnessund-Stavnes

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 75754422

Hvorfor:Trafohavari Omnessund 3. Da skal alle feil være rettet utenom en havarert trafo i Omnessund som vil bli byttet i kveld. Beklager alle ulemper våre kunder har opplevd idag.