Strømstans Ørnes

Fra:29.01 10:30

Til:29.01 12:00

Hvor:Ørnes 1/Kaikanten

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 75754422

Hvorfor:Det skal utføres vedlikehold i nettstasjonen