Strømstans Norsia-Marken/Reipå

Fra:07.04 09:00

Til:07.04 15:00

Hvor:Strømstans Norsia-Marken/Reipå

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 41434422

Hvorfor:Vedlikehold