Strømstans Neverdal 4

Fra:17.09 09:30

Til:17.09 11:30

Hvor:Trafokrets nr. 134. Neverdal 4

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 75754422

Hvorfor:Vedlikehold høyspent