Strømstans Neverdal 18.01.22

Fra:18.01 11:00

Til:18.01 13:30

Hvor:Trafokrets Neverdal 5 i Angelbakken

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 75 75 44 22

Hvorfor:Vedlikehold