Strømstans Neverdal

Fra:27.01 10:00

Til:27.01 14:00

Hvor:Trafokrets Neverdal Ungdomshus

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 75754422

Hvorfor:Vedlikehold etter helgas uvær