Strømstans / MULIG strømstans

Fra:12.09 11:30

Til:12.09 12:00

Hvor:Strekningen "Halsasund - Forøy"

Ref./Kontaktperson:Vakthavende

Hvorfor:Meløy Nett oppgraderer nettstasjon Halsasund. Nettstasjon Halsasund blir uten forsyning, men hvis omkopling ikke går etter plan, blir det strømstans hele strekningen "Halsasund - Forøy". Cargill blir IKKE berørt.