Strømstans Mesøy, Skjærpa og deler av Meløy

Fra:27.08 03:15

Til:27.08 04:15

Hvor:Hele Mesøy og Skjerpa, På Meløya fra Meløysund til Røshagen

Ref./Kontaktperson:Vakthavende på 75754422

Hvorfor:Feilretting