Strømstans Horneset

Fra:14.03 09:30

Til:14.03 14:30

Hvor:Ytterste delen av Hornes

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 75 75 44 22

Hvorfor:Vedlikehold på strømnettet