Strømstans Holandsfjord

Fra:11.06 10:00

Til:11.06 12:00

Hvor:Deler av lavspentnettet på trafo Sneland

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 75 75 44 22

Hvorfor:Vedlikehold