Strømstans Holandsfjord

Fra:29.01 10:30

Til:29.01 11:30

Hvor:Trafokrets 119 Storvik 1

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 75754422

Hvorfor:Vedlikehold på 230 V forsyningsnett