Strømstans Høyspent

Fra:18.12 10:00

Til:18.12 13:00

Hvor:Det meldes om strømstans på høyspent fra Halsa kobling for Åg linja. Følgende nettstasjoner dette gjelder er: Trafo Dalheim1-2-3 og trafo Aspneset

Ref./Kontaktperson:Vakt Meløy Energi A/S 41434422

Hvorfor:Dette pga feilretting i vårt høyspentnett i område Dalheim. Prøvekobling med utfall kan oppstå i etterkant av feilrettingen.