Strømstans Hele Støtt og Kunna 2 ved Mollo

Fra:15.09 12:00

Til:15.09 15:00

Hvor:Hele Støtt og Kunna 2 ved Mollo

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 75754422

Hvorfor:Vedlikehold på høyspentnett