Strømstans Halsa Industri 1

Fra:08.05 10:00

Til:08.05 11:30

Hvor:Området Ørntuva / Sørheimbrygga / Meløy Notbøteri

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 41434422

Hvorfor:Idriftsettelse av ny nettstasjon, landstrøm båt.