Strømstans Halsa

Fra:19.04 18:02

Til:19.04 18:29

Hvor:Mellom Halsa Sentrum og Kobbskjæret

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 75 75 44 22

Hvorfor:Reparasjon på høyspentlinje