Strømstans Halsa

Fra:18.11 10:00

Til:18.11 12:00

Hvor:Deler av Nergårdsveien

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 75 75 44 22

Hvorfor:Vedlikehold på lavspentnettet