Strømstans Glomfjellet

Fra:28.09 08:41

Til:29.09 10:30

Hvor:Nedre Naver

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 75 75 44 22

Hvorfor:Statskraft utfører vedlikehold