Strømstans fra Forøy 2 til Halsasund.

Fra:14.09 15:30

Til:14.09 16:30

Hvor:Halsa

Ref./Kontaktperson:Vakthavende

Hvorfor:Utkobling grunnet arbeid med ny nettstasjon Halsasund. Alle kunder på Halsasund er ferdig koblet over på den nye nettstasjonen og blir ikke berørt. Cargill kjører som normalt