Strømstans Fore

Fra:05.05 09:30

Til:05.05 14:30

Hvor:For strekningen fra Lyngveien og utover til Hornneset.

Ref./Kontaktperson:Vakt 41434422

Hvorfor:Vedlikehold