Strømstans for trafokrets 2246 Mosvold 5 på Ørnes

Fra:06.08 08:30

Til:06.08 09:30

Hvor:Trafokrets 2246 Mosvold 5 på Ørnes

Ref./Kontaktperson:Vakthavende

Hvorfor:Vedlikehold / montasje nytt utstyr i nettstasjon