Strømstans for trafokrets 2199 Våtvik 2 på Ørnes

Fra:06.08 10:00

Til:06.08 11:00

Hvor:Trafokrets 2199 Våtvik 2 på Ørnes

Ref./Kontaktperson:Vakthavende

Hvorfor:Vedlikehold / montasje av nytt utstyr i nettstasjon.