Strømstans for området Åsvang-Grønåsen-Indre del av Holandsfjord og Engen-området.

Fra:11.11 10:00

Til:09.11 15:03

Hvor:Åsvang-Grønåsen-Indre del av Holandsfjord og Engen-området.

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 75754422

Hvorfor:Dette på grunn av vedlikehold. De berørte har fått beskjed på sms.