Strømstans for området Åsvang, Grønåsen, Holand til Kilvik

Fra:21.08 10:00

Til:21.08 11:30

Hvor:Åsvang, Grønåsen, Holand til Kilvik

Ref./Kontaktperson:Hugo Hansen Tlf. 482 44 921

Hvorfor:Vedlikehold på høyspentlinje