Strømstans Eidbukt 2

Fra:17.09 12:30

Til:17.09 14:30

Hvor:Trafo Nr. 5 Eidbukt 2

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 75754422

Hvorfor:Vedlikehold høyspent