Strømstans - Deler av Engavågen (Fra Kaiveien 8 og "utover") - Grønøy og Åmøy

Fra:22.06 09:30

Til:22.06 13:44

Hvor:Deler av Engavågen - Grønøy og Åmøy

Ref./Kontaktperson:Vakthavende

Hvorfor:Oppgradering av høyspent luftlinje