Strømstans Bjærangen sør

Fra:07.03 09:30

Til:07.03 14:30

Hvor:Trafokretsene Moland, Hugvik, Breivik, Bjærangsjø 2, Bjærangsjø 1, Lund i Bjærangsfjord, Torrislaks i Bjærangsfjord, Bjærangen og Bjærangen 2

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 41434422

Hvorfor:Det skal bygges ny høyspent brytermast "Bjærangen sør". De berørte fikk SMS 05/03