STRØMSTANS Åmøya

Fra:27.07 10:00

Til:25.07 09:38

Hvor:TYRHAUG

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 41434422

Hvorfor:Meløy Nett melder om strømstans for trafokrets nr 86 Tyrhaug, onsdag den 27/7 fra kl 10.00 og i ca 4 timer. Dette grunnet vedlikehold.