Strømstans Åmøya

Fra:22.04 10:00

Til:22.04 13:25

Hvor:Strekningen Herstad til og med Åmøyhavn

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 75 75 44 22

Hvorfor:Tilkobling av ny nettstasjon