Strømstans Åmøy

Fra:19.11 10:00

Til:19.11 14:00

Hvor:Skaret og Herstad

Ref./Kontaktperson:Vakthavende 75754422

Hvorfor:Vedlikehold på lavspentnettet. Dette utføres i løpet av dagen.